Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Trnovica- Ani Piperac i dr