Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Trnovica čest.zgr.18