Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Zaton Doli čest.zem. 711-1 i dr