Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlastenja u k.o. Zaton Doli, Katica Biocic