Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Zaton-kat.čest.19593,1956 i 1963