Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Mokošica, Petrovo selo, Obuljeno, Prijevor i Rožat