Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Ston i k.o. Boljenovići-čest.zem. 1485-3 i dr