Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza čest.zem. 611 i dr. k.o.Trnovica