Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Dubrovnik-kat.čest 1872-4