Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Dubrovnik-za kat.čest.1801 idr