Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Osojnik-Antunu Violiću pok. Nika i dr