Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Ston -Anki Đuranović i dr