Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Trnovica -kat.čest. 24