Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Žrnovo- Cebalo Kata ž. Stjepana rođ. Skokandić