Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Žrnovo, čest.zem. 9122-75 i dr