Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Zvrelje- kat. čest. 573 k.o. Zavrelje