Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokazau k.o. Broce, k.o. Zaton Doli, k.o. Česvinica i k.o. Ston