Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokazau k.o. Desne -Krstičević Luka i dr