Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u postupku potpunog i nepotpunog izvlaštenja u k.o. Đonta Doli i dr.