zaključak o određivanju privremenog zastupnika u posutpku izvlaštenja čest.zem. 1029-7, k.o. Gruć