Zaključak o određivanju privremenog zastupnika u predmetu osiguranja dokaza u k.o. Ston – Milan Pavlović