Zaključak o određivanju privremenog zastupnika upostupku izvlaštenja u k.o. Dančanje -Ivan Santica pok. Miha i dr