Zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku izvlašenja za dan 2.9.2020