Zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku izvlaštenja k.o. Petrovo Selo za 25.11