zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku izvlaštenja u k.o.Gruž (2)