Zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku izvlaštenja u k.o. Mokošica,Petrovo selo, Rožat,Prijevor i Obuljeno II