Zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku izvlaštenja u k.o. Ston-Mare Barović ud. Miha i dr