Zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku izvlaštenja u k.o. Zaton Doli čest.zem. 1154 i dr