Zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Orašac i k.o. Zaton- zkč.br. 796 i dr