Zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Zaton i k.o. Orašac-k-č-br. 875-2 i dr