Zaključak o određivanju usmene i javne rasprave u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Zaton radi prijevremenog ulaska u posjed-k.č.br. 893-5