Zaključak o određivanju usmene i javne raspraveu postupku izvlaštenja u k.o. Ston, čest.zem. 738-1 i dr