Zaključak o određivanju usmene rasprave u predmetu izvlaštenja u k.o. Plina