Zaključak o privremenom zastupniku u pedmetu osiguranja dokaza u k.o.Ston,, k.o. Česvinica,k.o.Zaton Doli i k.o.Broce