Zaključak o provođenju rasprave u postupku izvlaštenja nekretnina u k.o. Ston- Mila Gjenero i dr