Zaključak o provođenju usmene i javne rasprave u postupku izvlaštenja čest.zem 422-5 i dr. k.o. Ston