Zaključak o provođenju usmene i javne rasprave u postupku izvlaštenja u k.o. Ston čes.zgr. 11 i dr