Zaključak o provođenju usmene i javne rasprave u postupku izvlaštenja u k.o. Ston, čest.zem. 452-2