Zaključak za određivanje privremenog zastupnika u postupku osiguranja dokaza u k.o. Trnovica-Peru Jeriniću i dr