Zaključak za određivanju usmene i javne rasprave u postupku izvlaštenja za dan 3.9.2020