Zaključako o određivanju privremenog zastupnika u postupku nepotpunog izvlaštenja u k.o. Orašac i k.o. Zaton -Adolf Serti pok. Adolfa i dr