Zaljučak o određivanju privremenog zastupnika u postupku izvlaštenja u k.o. Metković -Žderić mldb. Paško pok. Joze i dr