Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Vukovarska 16
20 000 Dubrovnik - Hrvatska

Tel: 020/ 351-169
Fax: 020/ 351-080
E-mail: dubner03@inet.hr

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Obrasci

Služba za zajedničke poslove

Služba za gospodarstvo - Odjel za gospodarstvo

Obrt

1. PRIJAVA ZA UPIS OBRTA U OBRTNI REGISTAR
1.a. Dokumenti za upis u obrtni registar
1.b. Dokumenti za upis promjena u obrtni registar
1.c. Dokumenti za upis zajedničkog obrta

2. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
2.a. Dokumenti za upis izdvojenog pogona

3. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR
3.a. Dokumenti za pristupanje – istupanje ortaka

Prijevoz

1.Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu
2.Zahtjev za izdavanje licencije u unutarnjem cestovnom prometu-autotaksi
3.Zahtjev za upis promjene podataka u registar prijevoznika
4.Zahtjev za odjavu licencije
5.Zahtjev za izdavanje licencije za agencijsku djelatnost
6.Zahtjev za izdavanje licencije za autobusni kolodvor
7.Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti

Trgovina

1. Zahtjev za utvrđivanje zakonskih uvjeta obavljanja djelatnosti trgovine

Dadilje

1. Zahtjev za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima       za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru

Služba za gospodarstvo - Odjel za turizam

Obrt

1. PRIJAVA ZA UPIS OBRTA U OBRTNI REGISTAR
1.a. Dokumenti za upis u obrtni registar
1.b. Dokumenti za upis promjena u obrtni registar
1.c. Dokumenti za upis zajedničkog obrta

2. PRIJAVA ZA UPIS IZDVOJENOG POGONA U OBRTNI REGISTAR
2.a. Dokumenti za upis izdvojenog pogona

3. PRIJAVA ZA UPIS ORTAKA U OBRTNI REGISTAR
3.a. Dokumenti za pristupanje – istupanje ortaka

Ugostiteljstvo

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOST. USLUGA U DOMAĆ.
2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA NASTAVAK PRUŽANJA UGOST. USLUGA U DOMAĆINSTVU
3. ZAHTJEV ODJAVU ODOBRENJA ZA PRUŽANJE UGOST. USLUGA U DOMAĆINSTVU
4. ZAHTJEV ZA ODJAVU PRUŽANJA UGOST. USLUGA U DOMAĆINSTVU U DIJELU KAPACITETA
5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE UGOST. USLUGA NA OPG-u
6. ZAHTJEV ZA RAZVRSTAVANJE I KATEGORIZACIJU UGOST. OBJEKATA IZ SKUPINE OSTALI UGOST. OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
7. ZAHTJEV ZA RAZVRSTAVANJE I UTVRĐ. MINIM. UVJETA UGOSTITELJ. OBJEKATA IZ SKUPINE OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI ZA SMJEŠTAJ
8. ZAHTJEV ZA NASTAVAK OBAVLJANJA UGOST. DJELATNOSTI U ISTOJ VRSTI ODNOSNO KATEGORIJI UGOST. OBJEKTA
9. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA UGOSTIT. OBJEKATA KOJI SE NE KATEGORIZIRAJU
10. ZAHTJEV ZA NASTAVAK OBAVLJANJA UGOST. DJELATNOSTI U UGOSTITELJ. OBJEKTU ISTE VRSTE
11. ZAHTJEV ZA ODJAVU OBAVLJANJA DJELATNOSTI UGOSTITELJSKOG OBJEKTA
12. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA PROSTORA ZA USLUŽIVANJE NA OTVORENOM UGOST. OBJEKTA
13. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA PROSTORA ZA USLUŽIVANJE NA OTVORENOM UGOST. OBJEKTA MTU – TARACA
14. ZAHTJEV ZA ODJAVU OBAVLJANJA DJELATNOSTI U PROSTORU ZA USLUŽIVANJE NA OTVORENOM UGOST. OBJEKTA
15. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA LOKAC. ODVOJENIH PROSTORIJAZA USLUŽIVANJE (DODATNE PROSTORIJE ZA USLUŽ.)

Turizam

1. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE RJEŠENJA O ODOBRENJU ZA PRUŽANJE USLUGA TURIST. VODIČA
2. ZAHTJEV ZA NADOPUNU ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA TURIST. VODIČA
3. ZAHTJEV ZA IZRADU NOVE SMART KARTICE
4. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJAVANJA UVJETA ZA VRSTU PLOVNIH OBJEKATA
5. ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE MINIMALNIH UVJETA ZA LUKE NAUTIČKOG TURIZMA KOJE SE NEKATEGORIZIRAJU
6. ODJAVA OBAVLJANJA DJELATNOSTI – TURISTIČKE USLUGE U NAUTIČKOM TURIZMU

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Odjel za opću upravu
Obrasci -udruge građana

Obrasci - registar birača

Odjel za osobna stanja i matičarstvo
Obrasci -osobna stanja građana

Obrasci - matičarstvo

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti -Odjel za društvene djelatnosti

Zdravstvo i socijalna skrb:

Predškolski odgoj i naobrazba, prosvjeta,  kultura, informiranje, šport i tehnička kultura

Humanitarna pomoć

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti - Odjel za hrvatske branitelje

Obrasci - Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji,

 • Obrasci - pirotehnicari i članovi njihovih obitelji


 • Obrasci: Vojni i civilni invalidi rata

  Služba za imovinsko - pravne poslove

  1. OBRAZAC ZAHTJEVA O PRAVU NA OBNOVU
  2. UPIT O NAKNADI ZA ODUZETU IMOVINU
  3. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
  4. IZJAVA ZA DAROVANJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
  5. IZJAVA ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
  6. IZJAVA VLASNIKA
  7. IZJAVA SUVLASNIKA
  8. Izjava o odustanku od zahtjeva podnositelja zahtjeva za stambeno zbrinavanje
  9. Izjava o odustanku od zahtjeva člana domaćinstva za stambeno zbrinjavanje
  10. Izjava za naknadno uvrštene članove domaćinstva za stambeno zbrinjavanje
  11. Zahtjev za priznavanje statusa povratnika

      

   

   

  Ustrojstvo ureda
   

  Predstojnik
  Služba za zajedničke poslove
  Služba za gospodarstvo
  Služba za imovinsko-pravne poslove
  Služba za opću upravu i društvene djelatnosti