Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Dubrovnik, Vukovarska 16

tel: 020/ 351- 173
fax: 020/413- 187

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Obrasci - Vojni i civilni invalidi rata
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Odjel za hrvatske branitelje
Voditelj Odjela: Dragan Mustapić dipl. iur.
Tel: 020/351-210
Fax: 020/351-211
E-mail:udu-dnz.uredd233@du.t-com.hr

Odjel za hrvatske branitelje obavlja poslove iz upravnih područja:

 • Prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Zaštite ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji.
 • Prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji

Prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata
Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine”, broj 121/17 - dalje u tekstu: Zakon) uređena su prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te uvjeti i postupak za ostvarivanje tih prava. 

Odjel za hrvatske branitelje obavlja sljedeće poslove koji se tiču ostvarivanja prava iz Zakona i pripadajućih podzakonskih akata na području Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa Dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Mljet, Općine Ston i Općine Janjina:

 • rješavanje o statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusu člana obitelji osobe smrtno stradale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima
 • rješavanje o statusu člana obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i status člana obitelji nestale osobe u obrani suvereniteta Republike hrvatske te njihovim pravima
 • rješavanje o statusu članova obitelji umrlog hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine i njihovim pravima te pravima članova njihove obitelji
 • rješavanje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i statusu osobe stradale u obrani suvereniteta Republike Hrvatske te njihovim pravima
 • rješavanje o statusu zatočenika u neprijateljskom logoru
 • rješavanje o pravu na jednokratnu novčanu pomoć iz članaka 115. i 118. ovoga Zakona
 • rješavanje o pravu na naknadu za nezaposlene iz članka 107. ovoga Zakona
 • rješavanje o pravu na besplatne udžbenike iz članka 125. ovoga Zakona
 • rješavanje o pravu na besplatni topli obrok iz članka 123. ovoga Zakona i
 • rješavanje o ostalim statusima i pravima iz ovoga Zakona koji prema ovom Zakonu i drugim posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih javnopravnih tijela.

Zaštita ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji


Odredbama Zakona o zaštiti  vojnih i civilnih invalida rata (“Narodne novine”, broj: 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03 i 148/13) uređuje se posebno zaštita ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji.


Odjel za hrvatske branitelje obavlja sljedeće poslove koje se tiču zaštite ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji iz Zakona o zaštiti  vojnih i civilnih invalida rata i podzakonskih akata na području: Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Mljet, Općine Ston i Općine Janjina:

 • rješavanje o statusu i pravima ratnih vojnih invalida,
 • rješavanje o statusu i pravima mirnodopskih vojnih invalida,
 • rješavanje o statusu i pravima civilnih invalida rata,
 • rješavanje o statusu i pravima sudionika rata,
 • rješavanje o statusu i pravima članova njihovih obitelji.

Prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji
Zakonom o protuminskom djelovanju (“Narodne novine”, broj: 110/15) uređuju se prava pirotehničara i s njima izjednačenih osoba s osnove invalidnosti i smrti.


Odjel za hrvatske branitelje obavlja sljedeće poslove koji se tiču ostvarivanja prava iz Zakona o protuminskom djelovanju na području Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa Dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje, Općine Mljet, Općine Ston i Općine Janjina:

 • rješavanje o statusu i pravima stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba sukladno propisima kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • rješavanje o statusu i pravima članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara i s njima izjednačenih osoba sukladno propisima kojima se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji

Za ostvarenje navedenih prava molimo javiti se u Odjel za hrvatske branitelje, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik, sobe broj: 14, 15, 16  i 18.

Brojevi telefona službenih osoba su: 020/351-210, 351-212, 351-014, 351-123, 351-017 i 351-016, faxa: 020/351-211

Radno vrijeme: ljetno: 07:00 h – 15:00 h i zimsko: 07:30 h – 15:30 h


Obrasci - Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji
Obrasci - pirotehnicari i članovi njihovih obitelji
Obrasci - Vojni i civilni invalidi rata
 
 

Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Odjel za opću upravu

Odjel za osobna stanja i matičarstvo

Odjel za društvene djelatnosti

Odjel za hrvatske branitelje

 
Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti