Ured državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji  

Vukovarska 16
20 000 Dubrovnik - Hrvatska

 

Ured Državne uprave Dubrovnik
 
Predstojnik Ureda


Baldo Pušić. dipl. iur.

Dubrovnik, Vukovarska 16
tel: 020/351-169
e-mail: dubner03@inet.hr


 

Ustrojstvo ureda
 

Predstojnik
Služba za zajedničke poslove
Služba za gospodarstvo
Služba za imovinsko-pravne poslove
Služba za opću upravu i društvene djelatnosti

Ispostave
 

Ispostava u Korčuli
Ispostava u Lastovu
Ispostava u Metkoviću
Ispostava u Pločama