Služba za gospodarstvo – Poslovni nastan prema Zakonu o uslugama

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 5. siječnja 2017. godine donijela Zaključak o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje djelatnosti prema Zakonu o uslugama (“Narodne novine”, broj 80/11), u skladu s posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske.