Služba za opću upravu

 

Služba za opću upravu ima unutarnje ustrojstvene jedinice:

Radno vrijeme:
zimsko: 7,30 – 15,30 –  rad sa strankama 9 – 12,30
rad matičara na šalteru 8,30 – 14,30 sati
ljetno:   7,00 – 15,00  –  rad sa strankama 8 – 12,30
rad matičara na šalteru 8,00 – 14,00 sati

Poslovni nastan prema Zakonu o uslugama

Poslovi iz upravnih područja opće uprave obavljaju se i u ispostavama ovoga Ureda
državne uprave i to: