Ispostava u Korčuli

20260 Korčula, Trg Antuna i Stjepana Radića 1
Tel: 020/711-106,
Fax: 020/711-186

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (stanka od 11,30-12,00 sati)

U Ispostavi u Korčuli obavljaju se poslovi iz upravnog područja opće uprave za područje: Grada Korčule, Općine Blato, Općine Lumbarda, Općine Orebić, Općine Smokvica, Općine Trpanj i Općine Vela Luka s tim da poslove u svezi popisa birača za područje Općine Orebić i Općine Trpanj obavlja Odjel za Opću upravu, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti u sjedištu Ureda u Dubrovniku, a poslove matičarstva za te općine obavlja Odjel za osobna stanja i matičarstvo, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti u sjedištu Ureda u Dubrovniku.

U Ispostavi u Korčuli obavljaju se poslovi iz upravnog područja društvenih djelatnosti koji se odnose na provedbu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za područje: Grada Korčule, Općine Blato, Općine Lastovo, Općine Lumbarda, Općine Orebić, Općine Smokvica, Općine Trpanj i Općine Vela Luka.

U Ispostavi u Korčuli obavljaju se poslovi iz upravnog područja društvenih djelatnosti za područje:
Grada Korčule, Općine Blato, Općine Lumbarda, Općine Orebić, Općine Smokvica, Općine Trpanj i Općine Vela Luka.