Ispostava u Lastovu

20290 Lastovo
Dolac 3
Tel: 020/801-208, 020/801-028,
Fax: 020/801-389

U Ispostavi u Lastovu obavljaju se poslovi opće uprave i društvenih djelatnosti za područje Općine Lastovo, osim poslova iz upravnog područja društvenih djelatnosti koji se odnose na provedbu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji se obavljaju u Ispostavi u Korčuli.

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (stanka od 10,00-10,30 sati)