Ispostava u Metkoviću

20350 Metković, Stjepana Radića 3
Tel: 020/681-155,
Fax: 020/690-405

Radno vrijeme:
7,00 – 15,00 (stanka od 11,00-11,30 sati)

U Ispostavi u Metkoviću obavljaju se poslovi iz upravnog područja opće uprave za područje: Grada Metkovića, Grada Opuzena, Općine Kula Norinska, Općine Pojezerje, Općine Slivno i Općine Zažablje.

U Ispostavi u Metkoviću obavljaju se poslovi iz upravog područja društvenih djelatnosti za područje:
Grada Metkovića, Grada Opuzena, Općine Kula Norinska, Općine Pojezerje, Općine Slivno i Općine Zažablje, a poslove po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i za područje Grada Ploča.